A történelem különleges korszakában élünk. Úgy tűnik, a világ lángokban áll. Soha nem tapasztalt természeti katasztrófákról hallunk, halálos hurrikánokról és földrengésekről. Az Egyesült Államokban nyilvános vita folyik a polgárháborúról, a kongresszusi tagokat megkísérlik lemészárolni, Oroszország és az Egyesült Államok szabadon megválasztott elnökeiről nyilvánosságra hoznak titkos információkat, például ahogy egy nukleáris háború nyerési esélyeit latolgatják, itt van az ISIS, Szíria, Oroszország, Észak-Korea, hogy csak néhány példát említsünk arról, milyen elképesztő világban élünk. Példa nélküli felfordulásnak vagyunk a tanúi – igazi drámának, amihez foghatót a világ még nem látott.

Ezek a világesemények előjelek lennének, hogy Fatima és Medjugorje titkai kezdenek kibontakozni? Mirjana, az egyik Medjugorje-i látnok szerint ez a helyzet. Új könyvében azt mondja:

“A Szűzanya sok dolgot elmondott, amit még nem fedhetek fel. Csak utalhatok rá, hogy mit hoz a jövő, azt viszont látom, hogy az események már mozgásban vannak.”

Nézd meg a körülöttünk lévő világot. A fősodrású média nap mint nap olyan cikkeket tesz közzé, amelyek Oroszországot és Vlagyimir Putyint démonizálják, és a háborút sürgetik. Oroszország hirtelen ellenségünk lett. Hollywood nyíltan kimondja, hogy “háborúban állunk Oroszországgal”. De ki áll emögött a veszélyes démonizáció mögött? Ma már olyan nagy hazugságok hullanak ki a nagy médiaszervezetekből, hogy vannak, akik elkezdenek azon gondolkodni, vajon a “Hazugság Atyja” valahogy beszivárgott-e társadalmunk felsőbb szféráiba, és az irányítása alatt állnak-e a nagyhatalmak?

A Medjugorjei jelenések első napjaiban a Madonna adott egy próféciát a hat látnoknak Oroszországról és tíz titokról, amelyek információkat tartalmaznak a jövő eseményeiről. Ez a 10 medjugorjei titok hatással lesz az egyházra és a világra. A vészjósló titkok a világ felé közeledő büntetésről szólnak.

A Mária jelenésekben gyakran fordulnak elő titkok. A leghíresebb titok- illetve próféciasorozat Fatima-ban hangzott el 1917-ben. A második világháborúra és a kommunista ateizmusra figyelmeztetett. Ezek a próféciák mind valóra váltak.

Az viszont nem annyira közismert, hogy a Boldogságos Szűz állítása szerint Fatima közvetlenül kapcsolódik Medjugorje-hez.

1991. augusztus 25-én a Béke Királynője a következőt üzente: “… kilenc napos lemondásra kérlek benneteket, a ti segítségetekkel teljesülhet, amit a Fatimában közölt titkokon keresztül elkezdtem megvalósítani…” A látnokok azt mondták, hogy Medjugorje “Fatima folytatása és beteljesítése”.

Tehát ha titkok jellemzik Medjugorjét és Fatimát, és ha Medjugorje valóban Fatima beteljesítése, hogyan kell értelmezni ezt?

Először is, ha elemezzük a fatimai üzenetet, látjuk, hogy a főtéma Oroszország – ez a különleges nemzet – központi szerepet játszik Fatima titkainál.

Fatima püspöke kijelentette, hogy “Fatima üzenete Oroszországra vonatkozik. Fatima és Oroszország egy. ”

Hnilica püspök, aki szoros kapcsolatban állt mind Szent II. János Pál pápával, mind pedig Kalkuttai Szent Teréz anyával, közölte, hogy a Boldogságos Szűz a fatimai látnok Lucia nővéren keresztül legalább 22 alkalommal beszélt Oroszországról. “Egyszer, amikor visszatértem Fatimá-ból, ahol találkoztam Lucia nővérrel, elmeséltem Teréz anyának, amit ez a híres látnok elmondott nekem. Egy részlet szöget ütött a fejembe, nevezetesen, hogy a fatimai Szűz a különböző jelenéseiben, a hivatalosakban 1917-ben és Lucia nővér későbbi magánjelenéseiben  22 alkalommal fejezett ki Oroszország iránti érdeklődést. “Ez a ragaszkodás  – mondtam Teréz anyának -, bizonyítéka annak a rendkívüli kedvességnek, ahogy a Szent Szűz az orosz néphez viszonyul.”

Egy rádióműsorban megkérdezték Malachi Martin-t, – aki elolvasta Fatima titkait, és meg volt győződve arról, hogy Mária Szeplőtelen Szívének diadala legkésőbb 2017-ben elkezdődik, – a titkok tartalmáról. Válasza így hangzott: “A harmadik titok szövege alapján Oroszország a Fatima-menetrend szabályozója.”

Oroszország szerepe nagyon fontos a fatimai próféciában, mert ha hiszünk a fatimai vízióban, a világ megmentése, a beteg világ meggyógyítása Oroszországban kezdődik, ezért beszélt a Szent Szűz az 1917-es fatimai jelenésekben olyan sokat Oroszországról. Nagyon bizarr üzenet ez olyan értelemben, hogy az ember azt gondolná, hogy az üdvösség Nyugatról származik, ahogy azt mindig gondoljuk, mert nyugatiak vagyunk, de nem, Fatima üzenete szerint a megváltás Keletről származik, és különösen Ukrajnából és magából az orosz államból, ami rendkívüli.”

Malachi Martin szerint Lucia nővérnek a “harmadik titokról szóló” egyoldalas levele három témakörrel foglalkozik:

1. A nemzetek fizikai megbüntetése
2. Szellemi büntetés
3. Oroszország központi szerepe mindkettőben, vagyis hogy a fizikai és szellemi büntetés végzetszerű
menetrendjében Oroszország a kulcs.

Most ha elfogadjuk, hogy Oroszország volt Fatima központi témája, és hogy Medjugorje Fatima beteljesítése, akkor lehetséges, hogy Oroszországnak köze van Medjugorje-hez?

Meglepő módon a kérdésre adott válasz IGEN!

1981-ben Medjugorje-ben, a Béke Királynője azt mondta a fiatal látnokoknak, hogy “az orosz nép fogja legjobban megdicsőíteni Istent.” Ez egy rendkívüli prófécia. Először megjósolta, hogy Oroszország felajánlása megtörténik (ez végül 1984 március 24-én megtörtént), másodszor megjövendölte a keresztény hit feltámadását Oroszországban, mely a prófécia idején egy ateista, totalitárius rezsim uralma alatt volt. A béke királynőjének teljes üzenete: ” Oroszország fogja a legjobban megdicsőíteni Istent, míg Nyugaton a civilizáció fog fejlődni, de Isten nélkül és úgy cselekednek, mintha saját maguk teremtői lennének”.

Tehát ezeket szem előtt tartva figyeljük a mai világeseményeket, hogy láthassuk, amint Medjugorje titkai feltehetően kibontakoznak. Különösen az oroszországi keresztény hit állapotát kísérjük figyelemmel (“Oroszország fogja legjobban megdicsőíteni Istent”) és az Egyesült Államok, a Nyugat és Oroszország kapcsolatát (“Nyugaton a civilizáció fog fejlődni, de Isten nélkül”)

Mit tudunk a MEDJUGORJE-BEN ADOTT 10 TITOKRÓL”?

Az Oroszország és a Nyugat közötti feszültségek tagadhatatlanul most vannak a legjobban kiéleződve a hidegháború óta. Néhány szakértő szerint ez az idő most rosszabb, mivel Putyin aktívan beszél az oroszországi nukleáris fegyverek erejéről és nyíltan beszél a taktikai alkalmazásukról. Nem esik már szó “kölcsönös biztos pusztításról”. Putyin a nukleáris csata megnyeréséről beszél. Medjugorje titkaira gondolva fontoljuk meg, hogy a titkokban”büntetésről” van szó, és Fatima azt állítja, hogy Oroszország ezeknek az úgynevezett büntetéseknek  a”szabályozója”.

Henry Kissinger nemrégiben ezt írta; “Oroszország kitörése az Egyesült Államok számára evidenssé vált” A hidegháború óta nem volt ennyi józan beszélgetés egy Oroszország és a Nyugat közötti potenciális nukleáris háború lehetőségéről.  Egy tipikus cím: Az USA, a NATO hatalmak intenzív előkészületei a nukleáris háborúra, válaszul az “orosz agresszióra”.

De amit a legtöbb politikai és katonai stratéga alábecsül, az az, hogy a kereszténység mennyire ott van a Nyugat és az Oroszország közötti feszültségek gyökerében. Az USA és Európa gyors ütemben fordul el a hittől, míg Oroszország példátlan vallási ébredés közepében van. (Oroszország Európa Legistenhívőbb Nemzeteként emelkedik fel.) Vladimir Putyin közelmúltban beszédet mondott: “Ma számos országban újraértékelik az erkölcsi és etikai normákat. Nemcsak a lelkiismereti szabadság, a politikai nézetek és a magánélet megfelelő elismerését, hanem a jó és a rossz tudásának kötelező elismerését is megkövetelik. “Putyin hitre vonatkozó szavai meglepték a világot.

A vallási élet tagadhatatlanul visszatért Oroszországba. Vladimir Putyin templomba jár, és a  nyilvánosság szeme láttára rendszeresen tiszteletét teszi Szűz Mária előtt, és megcsókolja a Madonna megáldott ikonjait. A hitet visszautasító és erkölcstelen Amerikát leckézteti Putyin. A meglepő spirituális újjáéledés Oroszországban olyan időszakban zajlik, amikor Európa és az Egyesült Államok mély hitválságban van. Már az Egyesült Államokban zajló vallási üldöztetésről beszélnek a Legfelsőbb Bíróság azon történelmi döntése miatt, amely az azonos neműek házasságáról szól.

Ma, amikor az Egyesült Államok kormánya elveti a vallásszabadságot, és Isten nélkül halad előre a jövőbe, az orosz kormány a közadókból finanszírozza az ortodox templomok helyreállítását. Az ünnepélyes ceremóniákon szentelt vízzel és füstölővel felfegyverkezett papok és pátriárkák is részt vesznek. Az orosz ortodox püspököket rendszeresen látni katonai létesítményekben, ahol vallási szertartásokat vezetnek, imádkoznak, füstölőket égetnek, és mindent szentelt vízzel áldanak meg. Tavaly egy orosz szent nevét viselő nukleáris tengeralattjáróban ortodox kápolnát szenteltek fel.

Az oroszországi szellemi ébredés gyakorlatilag ismeretlen történet az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban és Nyugaton a kortárs kulturális események azt sugallják, hogy a nyugati társadalom gyorsan távolodik Istentől – alapvetően elutasítva Istent, mint Teremtőnket. Ez a mozgalom távol van Istentől, miközben Oroszország úgy tűnik nemcsak keresztényként kezd gondolkodni és cselekedni, hanem egyenesen “megdicsőíti Istent”.

Vajon arról van-e szó, hogy ez a két nagyon különböző társadalom történelmi ütközetet vív? A szemünk előtt kezdenének kibontakozni Medjugorje titkai? A világ halad-e gyorsan Fatima beteljesedése felé, amely büntetést jósolt a világnak, ugyanakkor azt a dicsőséges ígéretet is, mely szerint “Szűz Mária Szeplőtelen Szíve győzni fog”?

Nem kétséges, hogy gyorsan közeledünk az apokaliptikus idők felé.

Ne felejtsük el a Szűzanya sürgős kérését: “Imádkozzatok a békéért; a béke, a béke és csak a béke. ”

Szeptember 27, 2017
Forrás: Approaching the Apocalypse… Medjugorje Visionary: “Our Lady told me many things that I cannot yet reveal. I can only hint at what the future holds, but I do see indications that the events are already in motion.” – Mystic PostIma-vigília kérés. 

Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön!
6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében:

1: Jézus kéri, hogy világméretű virrasztást tartsunk, mialatt elimádkozzuk mind a négy Rózsafüzér titkait, egymás után megszakítás nélkül. A Virrasztás éjfélkor kezdődjön mindenütt.

2: A vigília előtti éjjel 24 órától (tehát 24 órával az ima-vigília kezdete előtt-től) böjtöt kell tartani a vigília befejezéséig. (aki képes rá, egészsége engedi)

3: Gyónás a vigília előtt

4: Azonnal és szívből bocsássunk meg minden bűnt, amelyet ellenünk bárki elkövetett, és keressünk megbocsátást azoknál, akik ellen mi vétkeztünk. E – mailben, levélben, virággal, telefonon, bárhogyan, de intézzük el, hogy ne tápláljanak irántunk haragot tovább. Tehát maradéktalan kiengesztelődés mindenkivel.

5: A vigília dátuma saját választás, de minél előbb meg kell tartanunk!

6: A vigíliát lehetőség szerint felszentelt helyen tartsuk meg (pl. Templom, imaház stb), de az otthonainkban is megtarthatjuk. Ami számít az a hit, a szeretet Jézus és Mennyi Édesanyánk iránt és a tiszta szív.

Az éjfél Jézus Krisztus Második Eljövetelének szimbóluma.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Áldott Szűzanyánk, a Rózsafüzér királynőjének szeretete legyen örökre mindnyájunkkal.

Forrás (angol): https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/08/29/prayer-vigil-request/

 

németül: http://dasbuchderwahrheit.de/gebetskreis/Vigilien-Mahnwachen.htm