Üzzed el a Sötétséget!


Levelek

SZENT LEVÉL

E szent írás egyben szent áldásul szolgál. Bizonyíték a következő szent tanács. Római XII. Pius 1902 január 18-án kiadta Jézus Krisztus nevében,L.F.K.K.H.L.K.N.K. Az Atyának és fiúnak és szentlélek Istennek nevében Amen. Úgy, mint Krisztus a Kálvária hegyén szenvedett, úgy nekünk is tűrni és szenvedni. De minden egyes hites katolikus akinek e levél e levél a tulajdonában van, bátran állhat ki minden veszélynek. Biztosítva van minden vész ellen. Nem érheti sem golyó, sem szurony, nem lesz oka félni gyilkosoktól, sem tolvajoktól, szóval elhárít magától minden bajt és betegséget. Nem szabad félni, minden puska, vagy pisztoly célt téveszt. Tudom, hogy kételkednek szavaimban, de higyjék el,hogy e szavak nem az én szavaim. Ezekben a szavakban az Úr Jézus halhatatlan lelke szólal meg. Győződjön meg minden katolikus, tegyen próbát egy állaton. Másolja le a 9 betűt, kösse egy kutya nyakába, lőjön rá s meg fogja látni, hogy a golyó célt téveszt.Épp biztosítja magát minden ember is, aki ez írást magánál hordja.Ez olyan igaz mint, hogy Jézus Krisztus felettünk él.Legyen arany, ezüst, ólom, vagy réz, semmi sem fogja őt szerencsétlenné tenni.Az Atyának és Fiúnak, és Szentléleknek nevében Amen.Ez a levél a mennyből van a földre küldve,és megtaláltuk a Mária Oltáránál 1894-ben. Ott szált az oltár körül és amint hozzá akartak nyúlni kikerülve minden élő ember kezét. Ott volt 1910-ig, míg egy tiszta szívű és lelkű katolikusnak sikerült lemásolni e szent szavakat. E sorok azt tanácsolják, hogy minden vasárnapot szenteljük Istennek, ne dolgozzunk, járjunk templomba, hallgassunk szent misét. Ha ezt tesszük minden bűn meg lesz bocsájtva. Ne kívánjunk tőle aranyat, ezüstöt.Ezt csak szorgalmas és becsületes munka árán szerezheti meg.Azért teremtett 6 napot a dolognak, egyet pedig szenteljék Istennek. Ne irigyeld a boldogot, ne lopj, ne ölj, mert ez által bűnt követsz el.Azért viseljétek a sorsotokat tisztasággal, tartsatok be minden szavamat, ezzel elkerültök minden bajt, betegséget.Isten nevében tanácsolom nektek. Ne vádoljatok ártatlanul senkit.Aki így cselekszik, azt áldás fogja követni. Az egyik jó barát juttassa e levelet a másiknak, mert akinek annyi bűne van mint a homok szem a földön, meg lesz neki bocsájtva. Győződjön meg minden katolikus akinek ilyen levél a tulajdonában van, hogy annak sem házát sem semmijét nem éri baj.E levél mindenkinek szolgál, aki hisz neki és imádkozik. Ha valakinek vérzése van, rögtön elállítja, olyan sebek, amelyek évek óta gyógyíthatatlanok voltak, meggyógyulnak, ha ezt a levelet rá teszik.Aki nem hiszi, tegyen próbát, írja betűket a kardra, vagy a puskára, meg fogja látni, hogy nem öl.Ez a levél többet ér minden aranynál, Ez A LEVÉL NAGY KINCS.

Szerelmes Levél Atyádtól

Gyermekem…

Lehet hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad…  Zsoltárok 139,1

Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel…Zsoltárok 139,2

Minden utadat jól ismerem…Zsoltárok 139,3

Még a hajszálaidat is mind számon tartom…Máté 10,29-31

Mert képmásomra teremtettelek téged…1Mózes 1,27

Anélkül hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz, létezel… Apostolok Cselekedetei 17,28

Az én nemzetségem vagy…Apostolok Cselekedetei 17,28

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek…Jeremiás 1,4-5

Kiválasztottalak magamnak, a teremtés kezdetén…Efezus 1,11-12

Nem véletlen születtél, életed minden napja megíratott az én könyvemben…Zsoltárok 139,16

Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni…Apostolok Cselekedetei 17,26

Csodálatosan teremtettelek meg…Zsoltárok 139,14

Én formáltalak anyád méhében…Zsoltárok 139,13

Én hoztalak a világra születésed napján…Zsoltárok 71,6

Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem…János 8,41-44

Nem zárkóztam el tőled és nem vagyok haragtartó, hanem teljes szeretettel tekintek rád…1János 4,16

Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak…1János 3,1

Csupán azért, mert a gyermekem vagy és én Atyád vagyok…1János 3,1

Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál…Máté 7,11

Mert én vagyok a tökéletes Apa…Máté 5,48

Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered…Jakab 1,17

Mert gondoskodom rólad és megadok mindent, amire szükséged van…Máté 6,31-33

A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli…Jeremiás 29,11

Mert örök szeretettel szeretlek téged…Jeremiás 31,3

Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton…Zsoltárok 139,17-18

Örvendek neked hangosan énekelve…Zofóniás 3,17

Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled…Jeremiás 32,40

Mert az én kincsem vagy…2Mózes 19,5

Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked…Jeremiás 32,41

Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked…Jeremiás 33,3

Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem…5Mózes 4,29

Gyönyörködj bennem és megadom szíved kérését…Zsoltárok 37,4

Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned…Filippi 2,13

Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni…Efezus 3,20

Én vagyok a leghűségesebb bátorítód…2Thesszalonika 2,16-17

Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvígasztal…2Korinthus 1,3-4

Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád…Zsoltárok 34,19

Mint ahogy a pásztor karjára veszi a bárányát, aképpen hordozlak szívemen téged…Ézsaiás 40,11

Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről…Jelenések 21,3-4

És megszabadítlak földi fájdalmaidtól…Jelenések 21,3-4

Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogyan Jézust szeretem…János 17,23

Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek…János 17,26

Ő az én tökéletes képmásam…Zsidókhoz 1,3

Azért küldtem el Fiamat, hogy bebizonyítsa, veled vagyok és nem ellened…Róma 8,31

És elmondja, hogy nem rovom fel vétkeidet…2Korinthus 5,18-19

Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk… 2Korinthus 5,18-19

Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése…1János 4,10

Feladtam mindent amit szerettem, azért hogy megnyerjem a te szeretetedet…Róma 8,32

Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be…1János 2,23

És soha, semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől…Róma 8,38-39

Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott…Lukács 15,7

Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek…Efezus 3,14-15

Az én kérdésem ez: Akarsz-e az én a gyermekem lenni?…János 1,12-13

Várok rád…Lukács 15,11-32

Szeretettel, Édesatyád,
a Mindenható Isten

http://www.fathersloveletter.com/fllpreviewhungarian.htmEgy bebörtönzött katolikus életvédő adventi levele

"Az elsődleges kötelességünk a Mi Mesterünk. Mi vagyunk a szolgái. Ne érjenek kötelességszegésen minket Ővele szemben."

Egy lengyel napilap közölte le a Kanadában bebörtönzött életvédő, Mary Wagner adventi levelét, amelyben a lelkiismereti fogoly hölgy köszönetet mond és bátorítást küld a támogatóinak (a levél magyar nyelvű fordítását a cikkünk végén közöljük). A kanadai média Wagner levelét és ügyét is teljes elhallgatással kezeli.

Wagnert december 8-án tartóztatta le a rendőrség egy torontói abortuszklinikán, ahol arra próbált rábeszélni odaérkező várandós nőket, hogy a megfogant gyermekeiket abortuszban való elpusztításuk helyett engedjék inkább megszületni.

Az életvédő asszonyt károkozással, és halmazatként korábban már vele szemben kiszabott büntetés próbaidejének kétrendbeli megsértésével vádolják.

Az ügyének bírósági tárgyalása alatt Wagner fogságban marad, amely előreláthatólag hónapokig is eltarthat. A hatóságok felajánlották neki, hogy szabadon távozhat, amennyiben írásos esküben vállalja, hogy távoltartja magát valamennyi abortuszklinikától. Wagner, lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadta egy ilyen papír aláírását, és helyette inkább elfogadta a fogvatartása fenntartását.

A december 11-én kelt levelét most lengyel nyelvre fordították (mi pedig magyarra, lásd alul), és egy a támogatására létrehozott lengyel nyelvű Facebook oldalon publikálták. A levelet az oldalról egy varsói napilap, a Nasz Dziennikus vette át, amely korábban beszámolt Mary Wagner letartóztatásáról is.

A 43 éves katolikus hölgy mostanra már összesen négy év nyolc hónapot töltött fogságban, amiért békés és imádságos eszközökkel kitartóan próbál nőket és gyermekeket megmenteni az abortuszok borzalmától.

Miközben a különleges asszony történetét a kanadai fősodratú média teljesen ignorálja, Lengyelországban őt szinte hősként ünneplik.

Egy börtönfogsága alatt készült 2015-ös interjújában Wagner azt mondta, az első leveleket Lengyelországból 2012-ben kapta, amikor a történetét a lengyel sajtó lehozta, az olvasók pedig megdöbbenéssel olvasták a tárgyalás során az ügyét kezelő bíró, S. Ford Clements hozzá intézett szavait: "Önnek nincs igaza, és az Istenének sincs igaza."

Clements bíró akkor a kiszabható legsúlyosabb büntetést mérte ki Wagnerre: hat hónap börtönt, károkozásért - annak ellenére, hogy tárgyaláson még az ügyész is ennél enyhébb büntetést kért.

2014 őszén Wagnert országos körútra hívták Lengyelországba, ahol őt mindenhol hősnek kijáró tisztelettel fogadták. 2016-ban ismét Lengyelországba hívták ottani életvédők, arra kérve őt, hogy vegyen részt az azév júliusában Krakkóban tartott Katolikus Ifjúsági Találkozón.

Wagnernek több lengyel püspök is a védelmére kelt, a személyéről Lengyelországban dokumentumfilmet készítettek, és a tiszteletére postabélyeget is kiadtak, ami rácsok mögött ábrázolja őt. 2015 januárjában a lengyel "Jogot az Élethez" (Right to Life) szervezet tüntetést is tartott a varsói kanadai nagykövetség előtt, az akkor épp aktuális bebörtönzése miatt.

Mary Wagner mostani ügyében az első bírósági tárgyalásra december 21-én, csütörtökön kerül sor.

A postacím, ahová levelet lehet küldeni Mary Wagnernek (ez a kanadai Milton város női börtönének postacíme, ahol Mary Wagnert fogvatartják):

Mary Wagner
Vanier Center for Women
655 Martin St., Milton
ON L9T 5E6


Mary Wagner adventi levelének magyar nyelvű fordítása:

(Magyarázatképpen: Az abortuszklinika, ahol Mary Wagnert december 8-án letartóztatták, a 960 Lawrence Avenue West cím alatt található Torontóban, közvetlenül a Borromei Szent Károly katolikus templom mellett.)

Kedves Testvéreim és Nővéreim Krisztusban, a Mi Életünkben!

Béke legyen veletek a Guadalupei Szűzanya ünnepének előestéjén! Megkaptam sokatok üzenetét arról, hogy imádkoztok értem. Köszönöm! Köszönöm a mostani és a december 8-ai imádságaitokat, különösen azokét a kedvesekét, akik jelen voltak a gyilkolóhelyen azon a reggelen. A reggel 8 órás szentmisére érkeztünk a Borromei Szent Károlyhoz, én pedig egyetlen fényt láttam az épületnek azon az oldalán, ahol a gyermekeket megölik. A gyilkolóhely egyik szobájából szűrődött ki. Tőlem balra volt a gyilkolóhely, tőlem jobbra pedig a templom, ahol imádkozunk, és ahol Jézust őrzik. Kívül egy életnagyságú Betlehem, a gyermek Jézusra várva - a Testté lett Ige szimbólumára, Aki ott van közöttünk a templomban, és ott van a legkisebb emberi lények között is. Isten szava jut eszembe a Második Törvénykönyvből: "Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Válaszd hát az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert az Úr a te életed..." (MTörv 30,19-20.) Később, amikor a rendőrség megérkezett, kértük őket, hogy segítsenek megvédeni a gyermekeket... Elvittek minket, és amikor megkérdeztem kettejüket, hogy mi történne, ha elengednének, azt mondták, eljárás alá vonnák őket "kötelességszegésért". Imádkozzunk, hogy Isten valamennyi gyermeke megértse, hogy az elsődleges kötelességünk a Mi Mesterünk. Mi vagyunk a szolgái. Ne érjenek kötelességszegésen minket Ővele szemben. Az Úr vezessen minket bűnbánatra.

Veletek az imádságban,

Mary


Kapcsolódó:
- Interjú: egy új magyar életvédő csoport hihetetlen munkájáról

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/12/20/egy_bebortonzott_katolikus_eletvedo_adventi_leveleAnett levele

 

Több különböző tényező hatására úgy érzem, eljött a pillanat, amikor nem várhatok tovább azzal, hogy megkérjelek: imádkozz az abortusz megszűnéséért.

 

Ez így viccesnek is tűnhet, de hiszem, hogy ettől függ sok jövőbeli fejlemény, és TUDOM, hogy Isten válaszolni fog. Amíg tombol az abortusz Magyarországon és a világban, addig nincsen előrehaladás a morál más területein sem. Sehol, semmiben. Az abortuszhoz való viszonyunk az élethez fűződő viszonyunk, ennélfogva mindent meghatároz. Ahogyan egy abortuszt átélt anya vagy apa is nem csak egy kis szeletét, de az egész életét formálja át egy ilyen döntéssel.

 

 

Saját tapasztalatom, hogy a rövid imákat tudja az ember hosszú távon naponta elmondani. Tehát fontos lenne, hogy MINDEN NAP mondd el, és hogy legyen a legforróbb, legelmélyültebb kívánság, esengés, ami tőled telik. Eredetileg azt gondoltam: a legjobb volna, ha mindenki a maga szavával fohászkodna, de olyan határozottan megvan bennem egy ima, amit erre mondani lehetne, hogy inkább leírom:

 

"JÉZUS, MINDENT FELÜLMÚLÓ IRGALMADRA KÉRLEK, ÁLLÍTSD MEG AZ ABORTUSZT MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON, HOZZ BÉKÉT ÉS SZERETETET A SZÍVEKBE! JÉZUSOM, BÍZOM BENNED! MÁRIA, OLTALMAZZ MINKET!"

 

Sokan érzünk magunkban egyfajta ürességet, gyakran van a szívünkben indulat és nem értjük honnan táplálkozik. Ha megnyitjuk a szívünket a Szeretetre és egy egyszerű fohásszal kérjük Istent, hogy szüntesse meg az abortuszt Magyarországon, akkor már kevésbé leszünk belül üresek, beindítjuk az életet magunkban és ez ki fog hatni másokra, mindannyiunkra.

 

Azt gondoltam, hogy a hozzánk csatlakozókkal jó lenne évente egy személyes találkozó, imaalkalom is. December 8-a nagyon szép ünnep lehetne erre - már idén is. (Erről bővebben azoknak majd, akik csatlakoznak. :))

 

Köszönöm,ha igent mondasz, és kérlek, küldd tovább ezt a levelet egy-egy személyes mondattal mindazoknak, akikről úgy gondolod, hogy megérintené a szívüket, és velünk tartanának gondolatban-lélekben...:) Lehet, hogy sokaknak hasznosabb lenne a lenti utóiratot bemásolni a levél elejére bevezetőnek - majd Te eldöntöd.

Kérlek, ha úgy döntesz, hogy elkezdesz velünk imádkozni, jelezd nekem!

 

anett@sziklatemplom.hu

 

 

Szeretettel,

anett

 

 

 

 

 

 

Utóirat az abortuszról:

 

"Énekeljük, hogy "Isten áldd meg a magyart". De Szegény, hogy áldja meg, ha naponta 122 hal meg abortuszban közülünk?" (Csókay Andrást idéztem) Sokan gondolják úgy, hogy őket talán csak távolabbról, vagy egyáltalán nem érintő problémáról van szó. Mi úgy gondoljuk, hogy azzal, ha az imádság mellett beszélünk is róla, sokat segítünk a hallgatásba burkolózó, "pont rosszkor" várandóssá lett anyáknak. Ha ez nem egy tabu téma, akkor bátrabban beszélnek róla a fiatal leányanyák is, és többen leszünk, akik segíteni tudunk. Milyen jó lenne ha a felnövő generáció fejében már tisztázódna, hogy ha megfogant bennem vagy általam egy gyermek, akkor én már anya illetve apa vagyok! És ezen nem tudunk azzal változtatni, ha elmegyünk abortuszra, attól még ugyanúgy szülők maradunk, csak a gyerekünk meghal.

 

 

Az abortusz legalizálása óta eltelt 60 év alatt nagyjából 6.000.000, azaz hatmillió gyerek végezte a “szülőszobák” műtőasztalán. Nem gondolhatjuk, hogy ez nem hagy mély nyomot az anyák, családok, a közösségek és a nemzet lelkében. Tudnunk kell, hogy amíg tombol az abortusz – itthon napi 122 (!), Európában napi 4-5 ezer, a világban napi 120-130 ezer – addig nem lesz békességünk.

 

 

És belinkelek egy cikket, ami röviden de tökéletesen összefoglalja a problémát. A legfontosabb része ennek az írásnak összefoglalja, hogy miért mindenkinek az ügye az abortusz:

 

"Én sem szeretem, amikor... ideológiai, politikai törésvonalak alapján vitatkoznak az abortuszról. Ráadásul szinte mindig a beteg magzat vagy anya, illetve a nemi erőszak eseteire hegyeződnek ki a viták, pedig ezen okok összesen sem érik el az egy százalékot – az abortált magzatok 99 százaléka egyszerűen „rosszkor jött”. Ki kellene végre szállni „a magzat élethez való joga” kontra „a nő választási joga” kifejezésekkel felcímkézett lövészárkokból, amelyekben a nő és születendő gyereke egymás ellenségének van beállítva. Szabad választásról úgyis bajosan beszélhetünk – a minket megkeresők többsége vagy súlyos nyomás vagy információ­hiány következtében döntött az abortusz mellett. „Ha legalább egyvalaki mellettem állt volna!” Oda kellene állni a többnyire komolyan vívódó nő mellé, és ítélkezés vagy moralizálás helyett abban segíteni, hogy elfogadja az anyaságát, és közben ne kerüljön lehetetlen helyzetbe."

 

És a link: http://mno.hu/velemeny/rutinmutet-vegzetes-kovetkezmenyekkel-1368181

 

Kedves Angyalok! - Csángómagyar gyerekecske karácsonyi levele

Kérd Hangosan Karácsonynak alkalmából:

 

"Kérem az Istent, hogy segítse meg a magyarságot és minden tőlünk elszakadt népcsoportunkat, hogy újra egységbe szerveződhessünk! Adjon a nemzetünknek az Isten minden szépet és jót, mindent amire szükségünk van! Óvjon meg minket minden rossztól, ártó szándéktól! Mindörökre! Ámen!"

 

 

 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szakmai és anyagi ellenőrzése alatt működő, moldvai magyar oktatási programban, jelen pillanatban 2190 gyerek tanulja iskolában, vagy délutáni foglalkozások keretében a magyar anyanyelvet. 43 oktató és pedagógus neveli őket arra, hogy anyókáik nyelvét megtanulják, a néprajzkutatók által felgyűjtött folklórkincseket visszatanulják, kellő önbizalommal felvértezve merjék vállalni moldvai csángómagyar hovatartozásukat.
 

 

 

 

 

 

 
Ma érdekes kérdést szögeztek nekem apró tanítványaim: ha magyarul írják meg az angyaloknak szánt levelüket, akkor is megkapják a karácsonyi ajándékot? Természetesen, feleltem, de az a legbiztosabb, ha le is rajzolják, habár az angyalok számára ismeretlen a nemzeti hovatartozás kérdése, ők csak a jó és a kevésbé jó gyerekek között tesznek különbséget, így nyugodtan kitehetik az ablakba már ma estétől a levelüket. Mindenki érdeme szerint fog a karácsonyi ajándékozásban részesülni.
 
Hazatérve azon gondolkodtam, hogy felnőttként, a lészpedi gyerekek tanító bácsijaként, a moldvai magyar oktatási program koordonátoraként, felelősségem és kötelességem kicsit besegíteni azon folyamatba, hogy az angyaloknak szánt leveleik célba érjenek.
 
Az ők nevükben írok. Azoknak a moldvai csángómagyar gyerekeknek a nevében, akik magyar szentes énekekkel, magyar betlehemessel és magyarul fölzengő karácsonyi énekekkel készülnek a Szeretet Ünnepére. Ők azok, akiknél a magyar nyelv birtoklása fordítottan arányos a szociális helyzetükkel, ez az a hely, ahol a legszegényebb családok őrzik a magyar nyelv legrégebbi, ma is élő dialektusát.
 
Évtizedek óta nem írtam már a Mikulásnak vagy az Angyalnak. Felnőttként nem is értek hozzá, ezért másolom ide egyik tanítványom „írását”, hogy angyalokra találjon.
 

 

 

Szeretettel,

 
 
 
Márton Attila
lészpedi tanító bácsi,
a moldvai magyar oktatási program koordinátora
 
 
 
 
Drága Angyal!
 
Magam csángó gyermekecske vajok. Megreménykedni akaram, hogy ebben az esztendőben is kapok karácsonyra valami szép dolgot. Nem semmi baj, ha leánkás holmi lesz a csomagban, akko jó lesz a tesvéreimnek. Az se baj, ha emberes vagy asszonyos dogok lesznek benne, mert azokot odaadom édesapámnak vaj édesanyámnak. Nekik is Karácsony lesz! Ha bubáknak való játékokot küldesz, akko várni fogom lesz, még egy tesvérem szülessen. Mind egy kicsi Jézus. Őt es erőst fogom szeretni!
 
Dicsertessék Jézuskának szent neve! Szeretettel, Józsika”Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.